Sign In

Remember Me

anmal_idag

VARFÖR SKOLVAL?

Skolan är en del av samhället. När det sker stora och viktiga politiska händelser, så som ett val, måste det också speglas i skolan. Det gör skolan till en levande plats, med samtal och diskussioner i korridorerna och organiserade debatter och föreläsningar att ta del av. Genom att locka till engagemang bidrar skolval till politisk insikt. Det stärker samhället och är en förutsättning för demokrati.

Att omvandla sina åsikter och värderingar till en röst är ett handgripligt sätt att närma sig politik. Skolval ger elever möjlighet att bilda sin egen politiska uppfattning och samtidigt lära sig om den demokratiska processen. För en skola är det här ett bra tillfälle att ta vara på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

En valrörelse är en tid då många ungdomar för första gången hittar sin politiska identitet och ställer sig nya frågor om samhället. Därför är det viktigt att man enkelt kan komma i kontakt med olika politiska ungdomsförbund och andra ungdomsorganisationer för att på så sätt kunna utveckla och fördjupa sig i de funderingar man har.

I kontakten med unga politiskt aktiva kan de privata samtalen i korridorerna bli en del av den offentliga debatten. Även här är det viktigt att skolan speglar samhället i övrigt. De politiska organisationerna som verkar i samhället ska även finnas representerade i skolan. Skolan får inte verka fristående från resten av samhället och den debatt som äger rum där.

Eleverna ska inte känna sig exkluderade från det politiska samtalet. De har samma rätt till sin åsikt och sin rätt att uttrycka den som alla andra.

SKOLVAL 2014:s FEM PRINCIPER

fem principer