Sign In

Remember Me

Pressmeddelande: Skolval 2014 lanseras

Idag lanseras Skolval 2014. I år är målet att 1 500 högstadie- och gymnasieskolor ska delta. Därmed kommer hundratusentals ungdomar att göra sin röst hörd när de väljer vilket parti de ställer sig bakom. För somliga är valet redan självklart, men för andra kommer skolvalet kanske bli första gången de gör ett politiskt ställningstagande.

– Hemsidan skolval2014.se är nu uppe och vi är redo att ta emot anmälningar, säger Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer som är en av utförarorganisationerna. Det ska bli ett mycket spännande år och vi hoppas på att skolorna fylls med politiska samtal.

Skolval på högstadie- och gymnasieskolor har arrangerats under många år och hålls i nära anslutning till det ordinarie valet. I år är dock första gången som den nationella sammanställningen även inkluderar Europaparlamentsvalet. Deltagande skolor kan välja om de vill arrangera skolval till Europaparlamentet i maj eller riksdagsvalet i september, eller båda.

Nationellt blev Socialdemokraterna största parti 2010 med 22,45 % av rösterna. Andra största parti blev Moderaterna (21,93 %) och tredje största blev Miljöpartiet (13,34 %). För att se 2010 års resultat – nationellt, regionalt och lokalt – gå in på skolval2014.se/tidigare-skolval.

Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av Ungdomsstyrelsen.

För frågor och kommentarer, kontakta projektledare Lucas Nilsson på 0709 11 78 43 eller lucas.nilsson@sverigeselevkarer.se.