Sign In

Remember Me

Pressmeddelande: Slutgiltigt resultat för Skolval 2014 inför riksdagsvalet

361 024 elever har röstat i Skolval 2014 inför riksdagsvalet. Intresset för att arrangera skolval var mycket stort. Totalt var det 1 629 skolor som rapporterade in godkända resultat, vilket är en rekordsiffra.

Det slutgiltiga resultatet blev:
Moderaterna (21,27 %), Centerpartiet (7,21 %), Folkpartiet (6,16 %), Kristdemokraterna (2,44 %), Socialdemokraterna (25,10 %), Vänsterpartiet (5,23 %), Miljöpartiet (14,58 %), Sverigedemokraterna (12,16 %), Piratpartiet (1,98 %), Feministiskt Initiativ (2,85 %) och övriga partier (1,02 %).

Slutgiltigt_resultat_riksdagen_700

www.skolval2014.se kan du se det slutgiltiga resultatet för ditt län, kommun eller skola.

– Under Skolval 2014 har vi fått se prov på ett fantastiskt engagemang och en enorm kreativitet. Det finns en växande vilja bland Sveriges skolelever att diskutera och dela med sig av tankar kring politik och samhällsfrågor. Projektet har gett utrymme åt många kreativa vägar till att forma en ny generation politiskt medvetna samhällsmedborgare, säger Olivia Gyllenhammar, ordförande för Sveriges Elevråd.

Projektet Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Skolvalet ska så långt som möjligt likna riksdagsvalet.

Kontaktperson är Malin Niklasson som nås på 0707- 230 498 samt press@skolval2014.se.