Sign In

Remember Me

Pressmeddelande: Slutgiltigt resultat från Skolval 2014

Europaparlamentsvalet

Av de skolor som rapporterat in sina resultat har 97 856 stycken elever haft möjlighet att rösta i skolvalet inför Europaparlamentsvalet. Totalt var det 234 skolor som rapporterade in sina resultat.

De fem största partierna blev: Socialdemokraterna (20,53 %), Moderaterna (16,31 %), Miljöpartiet (16,06 %), Feministiskt initiativ (9,85%) och Sverigedemokraterna (9,76 %).

För de övriga partierna blev resultatet: Piratpartiet (8,39 %), Folkpartiet (6,20 %), Centerpartiet (5,24 %), Vänsterpartiet (4,58 %), Kristdemokraterna (2,18 %) och Junilistan (0,31 %).

I år var det första gången som det var möjligt för landets högstadie- och gymnasieskolor att arrangera skolval i samband med Europaparlamentsvalet. Skolvalen arrangeras lokalt av elever, eller av elever och lärare tillsammans. Skolval ger elever möjlighet till att bilda sig en egen politisk uppfattning och samtidigt lära sig om den demokratiska processen.

-Vad vi kan se är att elevarrangörskapet gynnar valgenomförandet, exempelvis genom ökade kringaktiviteter såsom paneldebatter och bokbord, säger Olivia Gyllenhammar, ordförande för Sveriges Elevråd. Det finns en vilja bland eleverna att förstå och diskutera EU-politiken, vilken i övriga sammanhang ofta benämns som svår och komplicerad.

Projektet Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Skolval 2014 genomförs även i samarbete med Valmyndigheten och Skolverket. Skolvalet ska så långt som möjligt likna Europaparlamentsvalet.

På www.skolval2014.se kan du se det slutgiltiga resultatet för ditt län, kommun eller skola samt mer information om Skolval 2014. I höst arrangeras även skolval inför riksdagsvalet.

Malin Niklasson, pressansvarig för Skolval 2014 nås på: 0707- 230 498 eller via e-post: press@skolval2014.se