Sign In

Remember Me

Pressmeddelande: Skolval 2014 inför riksdagsvalet går in i andra halvlek

Idag går valperioden för Skolval 2014 inför riksdagsvalet in på andra veckan. Startskottet för valperioden gick den 1 september och sträcker sig fram till midnatt den 12 september. Skolorna ska ha rapporterat in sitt valresultat till Skolval 2014 senast klockan 23:59 den 12 september.

– Den pågående valrörelsen syns och märks tydligt även i skolkorridorerna. Skolvalen arrangeras i nära anslutning till det allmänna valet, vilket på många sätt bidrar till förankringen i Sveriges aktuella politik, säger Olivia Gyllenhammar, ordförande för Sveriges Elevråd.

I år är det rekordmånga skolor som är anmälda för att arrangera skolval inför riksdagsvalet, i nuläget är det 1 800 anmälda skolor. Det är högstadie-och gymnasieskolor runtom i hela Sverige samt skolorna Section Suédoise i Frankrike, Swedish School i London, Svenska skolan i Nairobi samt El Colegio Sueco Costa Del Sol i Spanien.

Skolorna bestämmer själva vilken dag under valperioden som de vill arrangera sitt val samt om de vill ha eventuella kringaktiviteter i anslutning till sin valdag. Skolorna får via Skolval 2014 ett valpaket innehållande bland annat valsedlar för riksdagspartierna, blanka valsedlar, valkuvert samt affischer och valurna.

Information om vilka skolor som kommer att arrangera skolval inför riksdagsvalet finns att se via hemsidan: www.skolval2014.se/skollista. På hemsidan går det även att ladda ner ett press-kit med illustrationer och logotyper.

Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Följ Skolval 2014 på Facebook, samt på Instagram och Twitter.

Kontaktperson är informatör Malin Niklasson som nås på 0707- 230 498 samt malin.niklasson@sverigeselevkarer.se.