Sign In

Remember Me

Pressmeddelande: På söndag publiceras det preliminära valresultatet för Skolval 2014

Idag är det den sista valdagen för Skolval 2014 inför riksdagsvalet. Startskottet för valperioden gick den 1 september och avslutas vid midnatt idag, natten till den 13 september. Skolorna behöver då ha rapporterat in sitt valresultat till Skolval 2014 för att presenteras i det nationella valresultatet.

Det är ett rekordhögt antal anmälda skolor, totalt är 1 800 skolor är anmälda till Skolval 2014 inför riksdagsvalet. Det är skolor runtom i hela Sverige samt skolorna Section i Frankrike, Swedish School i London, Svenska skolan i Nairobi samt El Colegio Sueco Costa Del Sol i Spanien.

Det preliminära valresultatet publiceras på valdagen den 14 september, klockan 20:00 på www.skolval2014.se.

– I samband med Skolval 2014 har hundratusentals elever deltagit i politiska arrangemang av olika slag. Vi har sett ett engagemang som skulle slå många med häpnad, och som starkt motsäger diskussionen om att Sveriges ungdomar saknar engagemang och intresse, säger Olivia Gyllenhammar, ordförande för Sveriges Elevråd.

Varje skola har på egen hand beslutat om vilken dag under valperioden som deras skolval ska äga rum. De flesta skolor har i samband med sitt skolval kringaktiviteter, såsom politiska debatter, rollspel och bokbord. Skolorna har via Skolval 2014 fått ett valpaket innehållande bland annat valsedlar, valkuvert samt affischer och valurna.

Information om vilka skolor som är anmälda till Skolval 2014 inför riksdagsvalet finns att se via hemsidan: www.skolval2014.se/skollista/, på hemsidan går det även att ladda ner ett press-kit.

Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Följ Skolval 2014 på Facebook samt på Instagram och Twitter.

Kontaktperson är informatör Malin Niklasson som nås på 0707- 230 498 samt malin.niklasson@sverigeselevkarer.se.