Sign In

Remember Me

MATERIAL

När er skola anmäls skickar Skolval 2014 ut ett startpaket till er. Startpaketet innehåller information om Skolval 2014 och hur ni kan arrangera kringaktiviteter och förbereda skolvalet. Allt material i startpaketet och lite till finns att ladda ned under fliken Inför Skolvalet.

Veckorna innan skolvalsperioden inleds (12 – 23 maj för Europaparlamentsvalet och 1 – 12 september för riksdagsvalet) skickas valpaketet ut. Valpaketet innehåller valsedlar, valkuvert, valurna, instruktioner, pins och affischer. Allt informationsmaterial och lite till finns att ladda ned under fliken Valpaketet. Där finner ni också instruktionsfilmer som kan vara ett extra stöd för väljare och funktionärer under skolvalet.

Inför skolvalet är det viktigt att alla elever känner att de vet vad de olika politiska partierna står för. Skolval 2014 har därför tagit fram korta intervjufilmer med företrädare för alla partipolitiska ungdomsförbund vars moderparti får valsedlar distribuerade. Dessa kan vara del i ett större sammanhang av skolbesök, debatter och temadagar inför skolvalet. De finns under fliken Politik.