Sign In

Remember Me

UTFÖRARORGANISATIONER, ANSVARIG MYNDIGHET OCH SAMARBETSMYNDIGHETER

Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av MUCF, Myndigheten För Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (Tidigare Ungdomsstyrelsen). MUCF är ansvarig myndighet för Skolval 2014 och samordnar insatser i samband med valet. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter som samråder i specifika uppdrag.

Mer att läsa om Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd finns att läsa på www.sverigeselevkarer.se

Mer att läsa om Europeiska Ungdomsparlamentet finns att läsa på www.eup.se

Mer om MUCF finns att läsa på www.mucf.se

Mer om Valmyndigheten finns att läsa på www.val.se.

Mer om Skolverket finns att läsa på www.skolverket.se.